VirtualBuildingGuide-front

Virtuell Onboarding

VirtualBuildingGuide-front

Virtuell Kontorguide

Onboarding av nyansatte er en viktig aktivitet for de fleste virksomheter, og det legges ned mye krefter og arbeid i å optimalisere prosesser og redusere oppstartskostnader.

Møtet med restriksjoner som følge av Covid-19 har ført til onboarding har blitt mer utfordrende å gjennomføre og gjort det nødvendig å tenke nytt og finne alternative løsninger.

En virtuell kontorguide vil kunne fungere som et verktøy, ikke bare for nyansatte, men også som kunnskapsformidlingsarena som kan brukes til å nå ut til ansatte med selskapsrelevant informasjon eller om kontorfasilitetene.

VirtualBuildingGuide-collageVBG_1VBG_2VBG_4VBG_3

CASE: Onboarding ved Rambølls hovedkontor

Problemet

I Rambøll tar vi løpende imot nye ansatte, både ved vårt hovedkontor i København og i andre byer rundt om i verden. Onboarding har alltid vært høyt prioritert i Rambøll. For eksempel var det tidligere obligatorisk for alle nyansatte i Danmark å besøke hovedkontoret som en del av introduksjonen.

Covid-19-situasjonen har ført til at vi har nytt om hvordan vi gjennomfører onboarding effektivt.


Løsningen

En 3D-modell av Rambølls hovedkontor i København ble utviklet og brukt i onboardingen. Ved bruk av en serie med 3D-animasjoner kan brukeren utforske bygningen. Den guidede turen gjør brukeren kjent med både fasilitetene og selskapet.

Omvisningen er basert på Rambølls Check, Act & Learn-konsept, og er lansert som en appløsning.

Verktøyet er utviklet av Rambølls Interactive Solutions-team i samarbeid med Facility Management, HR og Prosjekt & Portfolio Management.


Gevinsten

  • Nyansatte kan utforske og gjøre seg kjent med kontormiljøet og deres eget arbeidsområde virtuelt før de ankommer første arbeidsdag.
  • Kortere introduksjonsperiode.
  • Bedre forståelse av bedriftskulturen og selskapets historie.
Smartphone
Desktop
Virtual reality

CASE: Virtual Office Guide, Ramboll HQ