shutterstock_393414121

Rådgivingstjenester/Consulting

Environment-shutterstock_602234180

Miljø og helse

Som et av verdens ledende miljø- og helsekonsulentfirmaer, er vi betrodd av kunder til å håndtere deres mest utfordrende prosjekter. Vi hjelper kunder med å forstå og håndtere virkningen av deres aktiviteter og produkter, slik at de kan svare effektivt på forretnings-, regulerings- eller juridiske utfordringer og utvikle sunne strategier for bærekraftig drift.

Les mer!
Fire and Safety RNO 2012

Arbeidsmiljø og helse

Endring av arbeidsmiljøer og overlappende myndighetskrav gir komplekse utfordringer for arbeidsgivere. Rambølls HMS eksperter leverer vitenskapelig baserte, pragmatiske løsninger som hjelper våre kunder å svare på helse- og sikkerhetsproblemer og gir en trygg arbeidsplass.

Les mer!
_48K0362_cropped

Etterlevelse av regler

Over hele verden hjelper Rambøll bedrifter med å evaluere lokale, statlige, nasjonale og regionale HMS -krav og implementere compliance -programmer for både nye og eksisterende anlegg. Våre omfattende tjenester spenner over hele livssyklusen – fra å identifisere HMS-krav og navigere i komplekse tillatelsesprosesser, til å møte HMS -krav under operasjonsfasen, inkludert avvikshåndtering og gjeldende tiltak.

Kontakt oss!
System_evaluatiosn-11 G Telecom Service Range Wheel 2020-09

Ledelsessystemer

En strategisk tilnærming til ledelsessystemer kan forbedre lønnsomheten, redusere risikoen og forbedre organisasjonens image og konkurranseevne, men sørger også for strukturen for å hjelpe en bedrift med å lykkes. Rambøll har betydelig internasjonal erfaring med å designe, implementere og forbedre styringssystemer til internasjonale standarder, inkludert miljø (ISO 14001), arbeidsmiljø og sikkerhet (ISO 45001), energi (ISO 50001) og kvalitet (ISO 9001). Vårt etablerte internasjonale ledelsessystem-team inkluderer tekstforfattere, tidligere sertifiseringsregistratorer og sertifiserte revisorer med ISO-standard, med erfaring innen en rekke sektorer over hele verden.

Les mer!
shutterstock_655581304-min

Interne revisjoner

Rambøll gjennomfører omfattende revisjoner for overholdelse av regler, for å evaluere status i henhold til lokale, nasjonale og regionale miljø- og arbeidsmiljølover og -forskrifter. Mens revisjoner vanligvis fokuserer på å gi en bred oversikt over overholdelse av store programelementer, kan vi også gjennomføre mer detaljerte revisjoner som inkluderer systematisk gjennomgang av all samsvarsdokumentasjon.

Kontakt oss!
shutterstock_640433365

Bærekraft

I flere tiår har Rambøll hjulpet organisasjoner med å få en positiv innvirkning på samfunnet. Våre eksperter gir innsikt og en tydelig vei fremover om kundene våre ser etter konkurransefortrinn, risikoredusering, karbonnøytralitet, sosial egenkapital og motstandskraft, investerings- eller anskaffelsesmuligheter, sirkulære forsyningskjeder eller andre former fordeler fra økt bærekraft. På samme måte hjelper vi med å evaluere og vurdere tidligere initiativer, beregne kostnadene og fordelene ved nye initiativer eller etablere grunnlinjer for å overvåke fremdriften.

Vi lager også verktøy; er du for eksempler interessert i en ‘ESG Dashboard’ for å sammenligne bærekraftaspekter mellom ulike eiendommer/eiendommsporteføljer eller fond? Eller kanskje EU-taxonomy vil være relevant for deg?

 

Les mer!
Health-front

EHS Compliance and Audits

We can help companies evaluate Norwegian local, state, national and regional EHS regulatory requirements and implement compliance programmes for both new and operating facilities/businesses. Our comprehensive services span the compliance life cycle – from identifying EHS requirements and navigating complex permitting processes to addressing ongoing EHS needs during active operations, including enforcement actions and other issues that may arise.

Ramboll also conducts comprehensive regulatory compliance audits to evaluate client status with local, national and regional environmental and occupational health and safety laws and regulations. While audits typically focus on providing a broad overview of compliance with major program elements, we can also conduct more detailed audits that include systematic review of all compliance documentation. We can use client auditing tools or our own, such as ‘EHS Compass’.

 

Contact Us!
Hololens-01 1360x765

Environmental Due Diligence

Ramboll Norway has a team of experienced EDD consultants that have delivered a wide range of transactional EDD projects, including some of the largest business transactions in Norway as well as Vendor Due Diligence. We cover most types businesses, with special competence in buildings and oil & gas industry. We also support with Technical Due Diligence.

 

Contact Us!