VirtualBuildingGuide-front

Bærekraft

Sustainability-front

Bærekraft

Rambøll lager skalerbare digitale læringsverktøy for å stimulere til bærekraftig atferd i og rundt bygninger. Gjennom vår løsning formidler vi kunnskap og øker bevisstheten om klima, helse, miljø og FNs bærekraftige utviklingsmål.

Løsningen er med på å inspirere og hjelpe brukerne til å tenke og handle mer bærekraftig, og setter de i stand til å ta bedre valg både på jobben og privat. Dermed bidrar de til å nå de grønne, blå og røde bunnlinjene.

Verktøyet har en bred målgruppe, som inkluderer alt fra kontorer til skoler, hoteller, og private hjem, etc.

Sustainable-collage1_nysus_1sus_2sus_3

CASE: Sustainable Challenge Game

Problemet

Begrensede ressurser og klimaendringer tvinger verdens voksende befolkning til å leve og jobbe mer bærekraftig.

For å klare å nå FNs bærekraftsmål, må vi styrke innsatsen på både myndighetsnivå og individnivå.

Løsningen

Rambøll har laget en app som bidrar til å oppmuntre til og å støtte opp om bærekraftige valg og atferd hjemme, på kontoret, skolen eller i andre sammenhenger. Brukerne inspireres til å endre gamle vaner og bidra til å nå de grønne, blå og røde bunnlinjene.

Løsningen er utviklet av Rambølls Interactive Solutions-team, Sustainability, Commissioning & Indoor Climate, and Data & Technologies.

Gevinsten

  • Økt kunnskap om bærekraft
  • Redusert klimafotavtrykk
  • Atferdsendringer og sterkere støtte til en bærekraftig agenda
Smartphone
Desktop
Virtual reality

Demo Video: The Sustainable Challenge Game