VirtualBuildingGuide-front

Facility Management

FacilityManagement-front

Facility Management

Å optimalisere daglige rutiner og sørge for en ukomplisert og enkel håndterbar arbeidsflyt, er et kontinuerlig arbeid i alle selskaper og organisasjoner.

I Rambøll bruker vi vår brede innsikt og kunnskap om ulike forretningsområder til å utvikle løsninger som gir gevinster for både selskapene og de ansatte.

FM-collage1_nyFM_1FM_2FM_3

CASE: Logistic Flow App

Problemet
Produktiviteten innen bygg og anlegg har sakket akterut i forhold til andre næringer, og har kontinuerlig forverret seg de siste tiårene. Hele 2/3 av arbeidstiden til håndverkerne på byggeplasser går bort til indirekte arbeid/ikke-verdiskapende arbeid eller dødtid. Dette innebærer aktiviteter som venting, forberedelse og transport. Bedre planleggingsprosesser, og en mer proaktiv styring kan bidra til en vesentlig økning av produktiviteten.

Løsningen
Rambøll utvikler et enkelt tidsstyringsverktøy for smarttelefoner, som benyttes til bestilling av leveranser og utstyr. Verktøyet er hovedsakelig rettet mot større byggeplasser, hvor et stort antall ulike leveranser er en daglig lederutfordring. Applikasjonen er enkel å bruke og fokuserer på planlegging av aktiviteter og tilrettelegger for en mer effektiv prosjektgjennomføring.

Gevinsten

  • Effektiv byggeplass
  • Ansvarsordning
  • Kostnadsreduksjon
Smartphone
Desktop
Virtual reality