VirtualBuildingGuide-front

Helse

Health-front

Helse

I så å si alle aktuelle spørreundersøkelser vurderes helse som en av våre aller viktigste verdier, for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet som helhet. Dette er også noe Korona-pandemien har bidratt til å forsterke.

Gjennom våre Interaktive løsninger og konsepter ønsker vi å hjelpe mennesker generelt. For å gjøre dette tar vi utgangspunkt hovedtyngden i kunnskap ligger – arbeidsmiljøet.

Health-collage1 (1)_nyHealth_1Health_2Health_3health_4

CASE: Covid-19

Problemet
Covid-19 har medført omfattende restriksjoner, som har ført til store konsekvenser for arbeidsmarkedet. Vår atferd på jobben er avgjørende for å begrense smittespredningen.

Utfordringene man møter på byggeplasser er ikke viet like mye oppmerksomhet i folkehelserelatert kommunikasjon som andre arbeidsmiljøer.

Løsningen

Basert på Check, Act & learn-konseptet, har Rambøll skapt en virtuell byggeplass. Ved bruk av gamifisering og spillbasert læring i realistiske omgivelser formidles grunnleggende kunnskap som bidrar til å øke brukerens bevissthet knyttet til smittevern.
Vår Covid-19-appen er lansert i mer enn 13 land.

COVID-19 Office-løsningen er utviklet av Rambølls Interactive Solutions-team, Sustainability, Commissioning & Indoor Climate, og Data & Technologies.

Gevinsten

  • Proaktiv sikkerhetskultur
  • Lik informasjon til medarbeidere på tvers av bakgrunn, nasjonalitet og språk
  • Mindre smittespredning på byggeplasser og kontorer
Smartphone
Desktop
Virtual reality

Video: COVID-19 Office App