0L0A2861

Åpne kurs

Åpne  kurs

Vi er stolte over våre engasjerte og kompetente kursledere, og vi får stadig positive tilbakemeldinger om de åpne kursene. Kursledere våre er fageksperter i bransjen og har derfor inngående kunnskap om aktuelle temaer. Vanligvis dreier kursene seg om HMS eller ytre miljø, men vi har muligheten til holde kurs om et bredt spekter av temaer innen Rambølls ekspertiseområde. Vår ambisjon med kursene er å sette deltakerne i stand til raskt og enkelt kunne sette sine nye kunnskaper og ferdigheter ut i praksis. Kursene arrangeres som oftest som webinarer.

Våre åpne kurs består alltid av en kombinasjon av teori og praksis, med fokus på det som virkelig fungerer!

shutterstock_1660278313

Våre åpne kurs dekker:

  • Miljø
  • Lovgivning
  • HMS
  • Standarder (eg. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001)
  • Interne revisjoner
  • Bærekraft

Vi har over 30 års erfaring innenfor utdanning og kompetanseutvikling. Dette er virkelig noe vi brenner for!