0L0A2861

Blended Learning

shutterstock_289118300

Blended Learning

Blended learning er et utdanningskonsept som kombinerer styrkene fra ulike læringsmetoder – for eksempel kurs i klasserom, workshops, webinarer og e-learning. På mange måter man det beskrives som en form for opplæring der man får i både “pose og sekk”. Med blended learning vurderes det hvilke deler av pensum som er best egnet til selvstudie og e-learning og hvilke som gir best utbytte gjennom å møtes face-to-face. Fordelene med e-læring er blant annet at deltakerne kan gjennomføre e-learning individuelt og etter egne behov for de delene som passer til e-learning, mens man i tillegg for mulighet til å diskutere stoffet, og kanskje også gå mer i dybden, sammen med andre i der man møtes digitalt eller fysisk for en workshop. Med blended learning trenger man med andre ord ikke velge noe bort noe.

Blended learning gir det varierte opplæringsløpet mange ønsker og har behov for!