0L0A2861

E-learning

ISO 1004 9001 E-leanring

E-learning

Kostnadseffektivt og fleksibelt

Web-basert opplæring i form av e-learning er en fleksibel og effektiv måte å erstatte eller supplere tradisjonell klasserombasert undervisning på. E-learning har mange fordeler som man ikke får i klasseromsundervisning, blant annet kan mange flere delta på samme kurs og man ikke avhengig av å være fysisk til stede. Dette er kostnadseffektiv. I tillegg har deltakerne større frihet og mer kontroll, og gjennomføre kurs i eget tempo og når det måtte passe. I tillegg kan man gjennom gå kurs flere ganger og repetere de deler av et kurs etter eget ønske. Vår erfaring tilsier at mulighetene som kommer ved e-learning dekker et behov mange selskaper og ansatte har.

Vi har flere standard e-learningskurs innen områdene helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bærekraft. Vi kan også utvikle spesialtilpassede kurs, som skreddersys og tilpasses dine behov slik at e-learningen passer nøyaktig til læringsprosessen i organisasjonen. I tillegg kan vi tilby vi flere utgaver av ett kurs, som er tilpasset ulike gruppers behov.

Vi gleder oss til å fortelle mer om kurstilbudet vårt!

Enviorment E-learning

Tilnærming

Vår LMS (Learning Management System) gjør det enkelt å holde orden på kursgjennomføringen i din virksomhet. All informasjon du har behov for er tilgjengelig på samme sted, noe som gir en god oversikt over både kommende og ferdigstilte kurs, og laste ned kursbevis enten per deltaker eller for en gruppe. Våre kurs er støttet av SCORM (e-learningsstandard), så dersom du har en egen LMS kan våre kurs enkelt integreres i eksisterende e-learningplattform.

E-learning er spesielt aktuelt for virksomheter som:

  • består av en stor og geografisk spredd organisasjon
  • vil gi individuell opplæring til sine ansatte
  • ønsker å tilby en kostnadseffektiv utdanning.

Noen eksempler på våre tilbud er:

  • korte e-learningmoduler med kurstid 1-4 timer
  • webinarer
  • spesialutviklede virksomhetsspesifikke kurs
  • blended learning – en kombinasjon av e-læring og klasseromsundervisning eller workshops.
The 3D tool has helped workers take ownership of their working environment. In addition to reducing accidents and providing a good workplace for all, it also improves the bottom line.
poul_s
Poul Michaelsen
Hospital Director at the Regional Hospital West Jutland.