0L0A2861

Tilpassede kurs

shutterstock_289118300

Tilpassede kurs

Kurs som handler om dine virksomhets behov

Vi jobber sammen med dere for å utvikle et kurs som er perfekt for din virksomhet eller organisasjon. Når en avdeling eller enhet trenger etterutdanning eller faglig påfyll, kan det mange ganger det mest kostnadseffektive faktisk være å lage et tilpasset kurs fra bunnen av. Vi kan være din sparringsparter i å diskutere kompetanseutvikling, forventninger knyttet til resultater og effektiv gjennomføring, samt innhold og implementering. Vi hjelper dere med å skreddesy kursene fin deres virksomhet, der deltakerne eksempelvis presenteres med gjenkjennbare og virkesomhetsspesifikke problemstillinger. På den måte vil kurset være tilpasset virksomhetens eksisterende system og hverdag, noe som gjør at det oppleves som aktuelt og relavant for kursdeltakerne.

Ta kontakt for mer informasjon!

shutterstock_154639625

Vi har et stort kurstilbud innenfor:

  • Miljø
  • Lovgivning
  • HMS
  • Standarder (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; ISO 50001)
  • Interne Revisjoner
  • Bærekraft

Vi skreddersyr dine kurs og din virksomhets behov!