SafetyEngine

SafetyEngine - Tryggt arbeidsmiljø på byggeplasser

SafetyEngine - Safe Work Environment

Nytenkning av byggesikkerhet på stedet

Hvis du bryr deg om et sunt og trygt arbeidsmiljø på byggeplassen din, er SafetyEngine bygget for deg.

Som en digital plattform og app-løsning, revurderer SafetyEngine den konvensjonelle sikkerhetsintroduksjonen ved å introdusere brukerinteraksjon, gamification og morsom læring. På bare 15 minutter kan alle arbeidere trene og teste sin sikkerhetsbevissthet, gjennom en spillbasert sikkerhetsintroduksjon på en virtuell byggeplass, før de går inn i den virkelige.

Videre kan arbeidere og administratorer kommunisere og dele viktig informasjon, nyheter og observasjoner gjennom appen.

1Skape et trygt arbeidsmiljø sammen
2Øker sikkerhet og produktivitet
3Å sette i gang en proaktiv og transparent sikkerhetskultur

Sikkert arbeidsmiljø på byggeplasser

Sikker atferd utfordres av:

  • Økt kompleksitet
  • Risikofylt arbeidsmiljø
  • Hyppig utskiftning av håndverkere og ledere
  • Ulike bakgrunner, språk og tradisjoner

SafetyEngine skaper sikkerhet med:

  • Proaktiv HMS-kultur
  • Dokumenterte ferdigheter
  • Interaktiv HMS-opplæring
  • Redusert ressursbehov
  • Felles kommunikasjonsplattform

SafetyEngine

Kontakt oss for en demo


Et komplett HMS-verktøy for håndverkere og ledere

SafetyEngine er en digital plattform som bygger på gamification, involvering og brukerinteraksjon, og består av 6 moduler.

Trening – 3D HMS-introduksjon

Dokumenter – Arkiv for HMS-dokumenter

Registrering – Av hendelser, observasjoner og arbeider

Kart – Zoombare byggeplasstegninger

Nyheter – Kommuniser aktuell informasjon

Innsjekkning – Adgangsregistrering via QR-kode

 

Tilgjengelighet og bruk

Appen administreres via en webbasert administrasjonsside til oppsetting og tilpasning, oppfølging og dokumentasjon. Administrator har full oversikt over aktiviteter, opplastede dokumenter, observasjoner og registreringer m.m.

Tilgjengelig på App Store & Google Play

Kontakt oss

Håvard Gilja

Manager Health & Safety
SafetyEngine - Norge
RamRisk - Norge
+47 93 27 69 43Norway
Bilde

Alex Solbjerg Mathiasen

Head of department D&E DK
Product Owner SafetyEngine
+45 51 61 04 02 Denmark
Alex Solbjerg Mathiasen