RamRisk

RamRisk

Dette er RamRisk

Formålet med risikostyring handler om åredusere trusler og fremme muligheter.RamRisk er et nettbasert verktøy,designet for å gjøre dette på en riktigmåte. Dette er avgjørende for enhverorganisasjon, og viktig for å nå etvellykket resultat i alle prosjekter. RamRiskfølger også ISO 31000 sine ”Risikostyring– Prinsipper og retningslinjer.”

Det brukervennlige grensesnittet gjør det mulig for alle gruppemedlemmer åbeskrive, kategorisere, evaluere oghåndtere risikoen for prosjektene, ellerorganisasjonen.RamRisk gjør det lettere å samarbeiderundt risiko som oppstår i prosjektet, ogbidrar til å sette det på dagsorden.RamRisk er tilgjengelig 24/7 fra hvilkensom helst nettleser, PC eller mobilenhet.

RamRisk_People-talking

Risikostyring som passer dine behov

Kjernefunksjonaliteten til RamRisk handlerom å ha et risikoregister med beskrivelserav ulike risiko, årsaker og effekter. Risikovurderinger utføres med ett enkeltklikk, og nødvendige tiltak for å redusererisikoen kan beskrives og planlegges. For å oppnå full fordel med RamRisk, så finnes det en rekke sterke tilleggsfunksjoner. Du kan kategorisere, søke og filtrererisikolister etter dine behov. Brukerdefinerte rapporter gir risikolister,matriser, ulike statistikker og mye mer. RamRisk er et godt verktøy for samarbeid– det er lett å gi kommentarer på de ulikerisikoene, der du kjapt kan dele dineobservasjoner eller forslag til andre iteamet. Du kan dele ut eierskap ogtidsfrister på oppgaver knyttet til risikoen,der den som skal utføre oppgaven kan fået raskt overblikk over hva som må gjøres.RamRisk kan også sende ut påminnelserpå email, slik at oppgavene blir ivaretatt.

Sikkert og basert på mange års erfaring

Utviklingen av RamRisk er basert påRambølls mangeårige erfaring medprosjekt og risikostyring. Systemet erutviklet, driftet og vedlikeholdt avRambøll. Datakommunikasjon er sikretgjennom kryptering. All tap av dataforhindres av speilet lagring, overflødigesystemer og eksterne sikkerhetskopier.Ingen oppkjøp, installasjon, vedlikehold avmaskinvare eller programvare ernødvendig, man kan bruke RamRisk fradag en.

RamRisk is an easy-to-use project risk management tool that allows all risk related issues to be collated in one place and ensures that people always work with updated data. This makes the process less time consuming. RamRisk helps us simplify the complexities of risk into something tangible and manageable.
Eva Arler
Project Manager, HOFOR

Kontakt oss

Juha Aspholm

Head of department - Digital & Education Norge+47 476 61 226Norway
juha-aspholm-300x300

Håvard Gilja

Manager Health & Safety
SafetyEngine - Norge
RamRisk - Norge
+47 93 27 69 43Norway
Bilde