RamRisk

RamRisk

Risikovurdering med RamRisk

RamRisk er et profesjonelt risikostyringsverktøy, hvor risikovurdering kan utføres for å sikre størst mulig sjanse for å gjennomføre prosjektet til rett tid og innenfor budsjettet. RamRisk kan også brukes på høyere nivåer, for eksempel i portefølje/programmer eller for hele virksomhetens risikobilde (enterprise risk management).

RamRisk hjelper med å legge grunnlaget for kvalifisert beslutningstaking og risikoreduksjon ved å definere, analysere og evaluere potensielle risikoer. Risikostyring er en omfattende og utfordrende prosess som krever deltakelse fra alle involverte og interessenter i planleggingen og gjennomføringen.

RamRisk støtter prosessene beskrevet i ISO 31000, og gir din virksomhet verktøy til å håndtere usikkerhet ved å redusere trusler og forfølge muligheter gjennom hele risikostyringsprosessen. RamRisk har et lett tilgjengelig, intuitivt brukergrensesnitt som gjør det raskt og enkelt å komme i gang med risikoanalysen – og sikrer at verktøyet ikke blir enda en hindring i prosessen. RamRisk guider, styrer og veileder din virksomhet gjennom prosjekter trygt og i rett tid.

Digital tools

Bestill en demo og se et eksempel på enkel risikostyring

Ramrisk tog

Risikoanalyse - Fra Excel til profesjonell

RamRisk har mange unike funksjoner som hjelper med å utvide verdien av risikostyringsprosessen. I dag brukes RamRisk i ulike bransjer, selskaper og prosjekter, både store og små.

RamRisk er utviklet for å skape solide, men fleksible rammer for risikostyring i alle former og kompleksiteter. I stedet for store komplekse Excel-ark, skaper RamRisk en smidig plattform der maler, risikoer, årsaker og effekter kan gjenbrukes på tvers av prosjekter. I tillegg kan all data trekkes ut i brukertilpassede rapporter.

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan RamRisk kan hjelpe deg med å oppnå en bedre risikostyringsprosess. Vi vil gjerne fortelle deg hvordan RamRisk kan bidra til å skape verdi i ditt daglige arbeid.

  • Webbasert plattform
  • Fleksibelt oppsett av prosjekter
  • Full sporbarhet
  • Administrering av brukergrupper
  • Fleksibel rapportering
  • Varslinger og handlingsplaner
RamRisk_People-talking

Risikostyring som passer dine behov

Kjernefunksjonaliteten til RamRisk handlerom å ha et risikoregister med beskrivelserav ulike risiko, årsaker og effekter. Risikovurderinger utføres med ett enkelt klikk, og nødvendige tiltak for å redusere risikoen kan beskrives og planlegges. For å oppnå full fordel med RamRisk, så finnes det en rekke sterke tilleggsfunksjoner. Du kan kategorisere, søke og filtrererisikolister etter dine behov. Brukerdefinerte rapporter gir risikolister, matriser, ulike statistikker og mye mer. RamRisk er et godt verktøy for samarbeid– det er lett å gi kommentarer på de ulike risikoene, der du kjapt kan dele dine observasjoner eller forslag til andre iteamet. Du kan dele ut eierskap ogtidsfrister på oppgaver knyttet til risikoen,der den som skal utføre oppgaven kan fået raskt overblikk over hva som må gjøres. RamRisk kan også sende ut påminnelser på email, slik at oppgavene blir ivaretatt.

Sikkert og basert på mange års erfaring

Utviklingen av RamRisk er basert på Rambølls mangeårige erfaring med prosjekt og risikostyring. Systemet er utviklet, driftet og vedlikeholdt av Rambøll. Datakommunikasjon er sikret gjennom kryptering. All tap av dataforhindres av speilet lagring, overflødigesystemer og eksterne sikkerhetskopier. Ingen oppkjøp, installasjon, vedlikehold av maskinvare eller programvare er nødvendig, man kan bruke RamRisk fra dag en.

Ramrisk standing

Verdiskaping og prosjektledelse med RamRisk

Med intuitive brukergrensesnitt kan alle medlemmer av teamet beskrive, kategorisere, evaluere og håndtere risikoer både i prosjekter og i organisasjonen.

RamRisk gjør det enklere å samarbeide om å håndtere risikoer og hjelper med å opprettholde fokus på risikostyring, skape transparens og handlekraft. RamRisk bidrar til å sikre at risikoanalysen blir et grunnlag for å ta viktige beslutninger, og at risikostyringsprosessen blir en sentral del av hverdagen. Full sporbarhet gir innsikt i alle endringer over tid og bidrar til å gi en oversikt over hvordan prosessen skrider frem og resultater oppnås.

Start din 30 dagers gratis prøveperiode nå
RamRisk is an easy-to-use project risk management tool that allows all risk related issues to be collated in one place and ensures that people always work with updated data. This makes the process less time consuming. RamRisk helps us simplify the complexities of risk into something tangible and manageable.
Eva Arler
Project Manager, HOFOR

Kontakt oss

Håvard Gilja

Manager Health & Safety
SafetyEngine - Norge
RamRisk - Norge
+47 93 27 69 43Norway
Bilde

Juha Aspholm

Head of department - Digital & Education Norge+47 476 61 226Norway
juha-aspholm-300x300