iPad,-street,-lights

EHS Compass

ramboll_-_ehs_compass_-_final_subtitles (1080p)

EHS Compass

Ramboll EHS Compass tilbyr en robust løsning for organisasjoner som tar sikte på å ta steget opp til neste nivå i styringen av HMS-K -relaterte spørsmål, og som ønsker å utvikle et tydelig veikart for å skape en bærekraftig virksomhet.

Med EHS Compass kan organisasjoner identifisere regulatoriske, bedrifts- og andre interessentkrav, følge med på lovendringer, utføre ulike risikovurderinger, samsvarsvurderinger og systemevalueringer, planlegge korrigerende tiltak og følge opp slik at de blir fullført i tide.

Uten riktige verktøy å jobbe med, er identifisering og styring av alle regulatoriske og andre krav / forpliktelser tidkrevende, arbeidskrevende og i noen tilfeller praktisk umulig. Også for organisasjoner med virksomheter i flere steder kan det være utfordrende å få representativ data og se det store bildet.

Den teknologibaserte EHS Compass -tjenesten som Rambøll tilbyr til kunder som svar på disse utfordringene, skaper verdier på mange nivåer. Vi tilbyr heller ikke bare digitale verktøy, men også et bredt spekter av spesialkompetanse for å støtte ikke bare de som jobber på gulvet, men også ledelsen, inkludert eksterne rapporteringsplikter.

DIGITALE LØSNINGER SOM OPPFYLLER BEHOVENE FOR DIN ORGANISASJON

Det er tilstrekkelig at du vet hvilke arbeidsoperasjoner du er involvert i. Ramboll EHS Compass -teamet kan støtte deg med resten.

De digitale løsninger i EHS Compass inkluderer to typer register som en del av en regulatorisk overvåkingstjeneste, tre typer vurderingsverktøy, en handlingsstyringsmodul og et bredt spekter av spesialkunnskap gjort tilgjengelig av Rambøll-eksperter.

Alt du trenger for å identifisere, planlegge og administrere HMS-K på en effektiv måte.

shutterstock_289118300

Overvåking av regelverket

Lovlister

Lovlister er nyttige i gjennomganger på høyt nivå av overholdelse av forskrifter og endringer i forskrifter.

Kravregister

Kravregistre er nyttige for en mer detaljert daglig administrasjon av HMS-K -overholdelse, slik at brukeren kan forstå de viktigste kravene i regelverket og kontinuerlig overvåke ytelse og evaluere samsvar.

Interne og prosjektspesifikke kravlister

I tillegg til alle regulatoriske krav, er organisasjoner (eller f.eks. store prosjekter) også bundet av krav som følger av tillatelser, myndighetsinspeksjoner, interne retningslinjer og prosedyrer og ulike kontrakter og avtaler inngått med forskjellige interessenter. Du kan også importere og administrere dine interne behov og bedriftsbehov på ett sted.

REVISJONSMODUL

Revisjonsmodulen lar brukeren enten utføre en tilpasset revisjon der brukeren kan definere et antall vurderingsparametere og / eller bruke en forhåndslaget sjekkliste som er inkludert i systemet for en gitt type vurdering.

 

 

Risk assessments - Brand pic_buildings_Ramboll_8521_hires

Risikovurderinger

Risikovurderingsfunksjonen i EHS Compass tillater brukeren å utføre en øvelse i identifisering av fare og gir en klassifisering til identifiserte farer ved hjelp av en risikomatrise som kan velges i henhold til preferanser. Sjekklister gjør det mulig for organisasjonen å identifisere risikoer så vel som muligheter og sette anbefalte korrigerende tiltak med definerte prioriteringer tilsvarende.

 

 

shutterstock_1167287371

Samsvarsvurderinger

Sjekklister for samsvarsvurdering gir brukeren muligheten til å gjennomføre en samsvarsrevisjon ved hjelp av en oppdatert sjekkliste som er utarbeidet på forhånd og som er utformet for å fange opp de viktigste lovkravene som organisasjonen forventes å overholde.

 

System_evaluatiosn-11 G Telecom Service Range Wheel 2020-09

Systemvurderinger

Sjekklister for systemvurdering tillater brukeren å utføre en gapanalyse mot spesifikke kriterier som for eksempel ISO-standarder. En gapanalyse gjennomføres når en organisasjon er i ferd med å bygge opp eller gjennomgå sine egne eller deres leverandører eller andre interessentoperasjoner mot fastsatte kriterier som resulterer i en vurdering av disse operasjonene.

For tiden har vi sjekklister for ISO 9001, 14001, 45001 og 27001.

 

 

ramboll_-_ehs_compass_-_final_subtitles (1080p)

Tiltaksoppfølging -modul

Denne modulen inkluderer muligheten til å samle og håndtere alle funn og oppgaver som er generert i andre moduler/verktøy som er beskrevet ovenfor.
Fleksibel og skalerbar

I tillegg til de viktigste modulene/funksjonene, er flere funksjoner tilgjengelige for alle brukere. Disse omfatter:

screenshot.40

Tilpassbare dashboard og rapportering

Du kan tilpasse startsiden i EHS Compass etter eget ønske ved å velge mellom moduler/widgets som vil omfatte forskjellige typer diagrammer, kalendervisninger m.m. Dataene fra dashbordet gir en oversikt over hele bedriften eller konsernet f.eks. per land eller enhet/anleggsplass.

For ledelsesrapportering tilbyr vi en rapporteringsmodul der du kan generere en ledelsesrapport som inkluderer data fra en valgt tidsperiode og for valgte organisasjonskontoer.

 

 

_48K5900_cropped

Teknisk kundeservice

Teknisk kundeservice er tilgjengelig fra det digitale verktøyet ved å klikke på en lenke som sender e-post til Rambølls sentrale ServiceNow-billetthåndteringssystem. Alle teknisk-relaterte billetter håndteres av det dedikerte tekniske vedlikeholdsteamet.

 

_48K0362_cropped

Ekspert-kundeservice

Vi tilbyr ikke bare verktøy men bistår kunder i HMS relaterte temaer daglig!

Ekspert-kundeservice kan brukes for henvendelser relatert til tjenester du abonnerer på, og er tilgjengelig via e-post.

Typiske eksempler inkluderer:

• Råd og veiledning om hvordan tolke regulatoriske krav når det gjelder kundeoperasjoner.
• Gi tips om hvordan du implementerer regulatoriske krav i praksis for å sikre samsvar.
• Deling av eksempler på beste praksis fra erfaringer og veiledningsdokumenter fra myndigheter.

Forespørsler som forventes å kreve mer forskning vil bli avtalt nærmere.

 

 

 

org-models2

Fleksibel organisasjonsmodell

EHS Compass støtter enhver organisasjonsmodell som kunden måtte ha, for eksempel enkle, lokale organisasjoner til komplekse, globale organisasjoner med flere nivåer. Alle applikasjonsmoduler støtter en ovenfra og ned visning av data, noe som betyr at for hvert organisasjonsnivå vil brukeren kunne se data og generere rapporter, ikke bare på nivået til en bestemt konto, men også for hele organisasjonen med flere tilknyttede kontoer.

brand pic_digital_ramboll_2311_HIRES

Modne og sikre

EHS Compass (tidligere ‘Lawly’) har vært tilgjengelig som en kommersiell tjeneste siden 2012 og blir kontinuerlig forbedret og utviklet etter Agile-utviklingsprosessen og DevOps-praksis … og vi hører på kundene våre! Våre utviklingsprosesser, styring og IT-sikkerhetspraksis blir regelmessig gjennomgått av vår interne IT-avdeling og også av våre mest krevende kunder, og oppfyller kravene som stilles til en moderne, sikker, skybasert SaaS-løsning.

TILLEGGSFUNKSJONER

Tilleggsfunksjoner inkluderer følgende verktøy som hver kan velges separat og brukes til å administrere forskjellige typer data relatert til HMS -styring:

1
Kvalifikasjonsregister
Register over alle ansatte som har spesifikke HMS-K -relaterte kvalifikasjoner, tillatelser og lisenser, inkludert gyldighetsperioder og påminnelser.
2
Register for tillatelser
Register over spesifikke forpliktelser som oppstår fra tillatelser, overvåkingsplaner, inspeksjonsrapporter fra myndigheter etc., inkludert forfallsdatoer og ansvarlige personer.
3
Vedlikeholdsplan
Register over alle vedlikeholds- og inspeksjonsoppgaver som er planlagt for maskiner og utstyr, inkludert forfallsdatoer, påminnelser og ansvarlige personer.
4
Kjemikalieregister
Registrer alle kjemikalier som lagres og brukes, inkludert detaljer om plassering, mengde, potensielle farer og nødvendig beskyttelse. SDS (Safety Data Sheets) kan også legges ved.
5
Dokumentregister
En liste og et register over all lovpålagt HMS-K -relatert dokumentasjon som kreves for å være på plass, inkludert siste oppdateringsdato og muligheten for å legge til vedlegg.
6
Interessentledelse
Et verktøy og register for å identifisere og administrere forskjellige relevante interessenter og hvordan de forholder seg til hverandre.
7
Logging av HMS observasjoner
Med en QR kode kan hvem som helst logge HMS -observasjoner. Du trenger ikke å laste ned apper, kun mobiltelefon med kamera trenges for å logge en observasjon.
8
FN's bærekraftsmål
I tillegg til lover og forskrifter inkluderer EHS Compass også en liste av FN's bærekraftsmål ('SDG') som kan brukes som andre lister; dvs. bedrifter kan dokumentere hvordan målene møtes og f.eks. utnevne en ansvarlig person i organisasjonen.

Kontakt oss

Juha Aspholm

Head of department - Digital & Education Norge+47 476 61 226Norway
juha-aspholm-300x300

Håvard Gilja

Manager Health & Safety
SafetyEngine - Norge
RamRisk - Norge
+47 93 27 69 43Norway
Bilde