Lawly endrer navn til “EHS Compass by Ramboll”

ramboll_-_ehs-compass_-_some_-_short_15sek (1080p)

Lawly endrer navn til "EHS Compass by Ramboll"

Lawly endrer navn til “EHS Compass by Ramboll

Endringen krever ingen handlinger fra våre kunder og bruken av verktøyet vil ikke endres.

Vær likevel oppmerksom på at URL-en til verktøyet vil endres.

Ny adresse: app.ehscompass.ramboll.com

Den nye adressen trer i kraft 1. juni 2022. Trafikk til den gamle nettsiden (app.lawly.fi) blir da automatisk omdirigert til den nye siden, og slik vil det være i noen måneder etter adresseendringen.

EHS Compass og de andre digitale produktene er en viktig del av tjenestene vi har. Som en endringspartner tilbyr vi våre kunder en kombinasjon av digitale HMS verktøy, rådgiving og de nyeste løsningene og tjenestene innen utdanning og opplæring. Det nye navnet binder sammen og indikerer bedre hvordan vi hjelper bedrifter til å drive en mer bærekraftig virksomhet på en helhetlig måte.

EHS Compass er en del av Rambølls strategi “Partner for Bærekraftig Endring”. Rambøll Digital & Education hjelper våre kunder med bærekraftig endring ved å utvikle, implementere og kontinuerlig forbedre deres miljø-, helse-, sikkerhet- og kvalitetsstyrings system (EHSQ).