E-læring i bærekraft

Prøv vår nye e-læring modul i bærekraft. 

Prøv vår nye e-læring modul i bærekraft.  E-læring er en enkel måte å dokumentere f.eks. at alle ansatte i din bedrift kan prinsippene for bærekraftig drift av virksomheten. Modulen kan skreddersys etter behov.